Tryater foarstelling ‘ In Leafde ’ in Balk afgelast

Rudy Bouma Cultuur Reactie plaatsen

BALK –Yn ferbân mei sykte fan ien fan de akteurs kin de foarstelling In leafde op woansdei 15 oktober yn De Treemteryn Balk net trochgean. Besikers fan wa’t Tryater en Nut Gaasterlân-Sleat gegevens hawwe krije berjocht. Tryater komt yn oerlis mei it Nut Gaasterlân-Sleat sa gau as mooglik mei in nije foarstellingsdatum. Kaarten bliuwe jildich.

NOGMAALS, wegens grote belangstelling WOENSDAG 17 april 2019: Waterstof, de sleutel voor de energietransitie

Roeland Westra Duurzaamheid Reactie plaatsen

ROC Friese Poort Centrum Duurzaam, Techniek Nederland, OTIB, Bedrijfsopleidingen en Installatiewerk Noord nodigen u graag uit voor een Duurzaam Doen Lunchlezing op WOENSDAG 17 april 2019: Waterstof, de sleutel voor de energietransitie. Ad van Wijk In 1874 schreef Jules Verne in zijn boek ‘The Mysterious Island’ het al. “Ja mijn vrienden, ik ben er van overtuigd dat water op een dag als …